(056) 3815348
Trang chủ   Download
Loại Tên file Chi tiết file Download
doc Quy tắc đạo đức Los Angeles Times
Điểm :
Kích thước : 72 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
doc Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times
Điểm :
Kích thước : 191 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
pdf Kỹ năng viết bài cho tạp chí
Điểm :
Kích thước : 172.2 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
pdf Các thể loại ký báo chí
Điểm :
Kích thước : 152.9 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
pdf Sổ tay-Tin Phóng sự Truyền hình
Điểm :
Kích thước : 546.5 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
pdf Thể loại và phân chia thể loại báo chí
Điểm :
Kích thước : 84 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
doc QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ
Điểm :
Kích thước : 154 KB
Ngày đăng : 03/12/2012
pdf Những vấn đề cần thiết cho người chụp ảnh
Điểm :
Kích thước : 3.1 MB
Ngày đăng : 02/12/2012
doc Báo chí tư bản
Điểm :
Kích thước : 587 KB
Ngày đăng : 01/12/2012
doc Sự mất cân đối trong hưởng thụ báo chí
Điểm :
Kích thước : 2.2 MB
Ngày đăng : 01/12/2012
pdf Nghề làm báo độc lập
Điểm :
Kích thước : 564.7 KB
Ngày đăng : 01/12/2012
doc Viết bài cho báo điện tử
Điểm :
Kích thước : 29.5 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
doc Thông tin trên web
Điểm :
Kích thước : 3.3 MB
Ngày đăng : 23/11/2012
chm Phuc hồi ảnh chuyên nghiệp
Điểm :
Kích thước : 6.3 MB
Ngày đăng : 23/11/2012
doc Báo mạng điện tử
Điểm :
Kích thước : 86 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Thiết kế trang báo
Điểm :
Kích thước : 138.6 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
doc Phóng sự báo chi
Điểm :
Kích thước : 107 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Phim tài liệu truyền hình
Điểm :
Kích thước : 455.7 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf So sánh các thể loại báo chí
Điểm :
Kích thước : 152.9 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Phân biệt ký báo chí và ký văn học
Điểm :
Kích thước : 101.2 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Viết tin phat thanh truyền hình
Điểm :
Kích thước : 137.2 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Truyền thong đại chúng
Điểm :
Kích thước : 916.8 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Bí quyết có tin bài hay
Điểm :
Kích thước : 210.7 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Nguyên tắc phỏng vấn
Điểm :
Kích thước : 207.4 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
doc Ghi nhanh phát thanh
Điểm :
Kích thước : 120.5 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Nghề làm báo độc lập
Điểm :
Kích thước : 564.7 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
doc Viet ky chan dung
Điểm :
Kích thước : 31 KB
Ngày đăng : 30/11/2012
pdf ứng dung tin hoc trong truyền hình
Điểm :
Kích thước : 3.7 MB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Báo chí internet
Điểm :
Kích thước : 86 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc báo chí truyền hình
Điểm :
Kích thước : 1.1 MB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc báo mạng điện tử Việt nam
Điểm :
Kích thước : 105 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Cẩm nang truyền thông
Điểm :
Kích thước : 204 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Cẩm nang viết tin
Điểm :
Kích thước : 434.5 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc nhà báo hiện đại
Điểm :
Kích thước : 510 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Những công đoạn sản xuất tin
Điểm :
Kích thước : 80.5 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc những kỹ năng viết cơ bản
Điểm :
Kích thước : 43 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Phóng sự truyền hình
Điểm :
Kích thước : 155 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Lịch sử báo chí Bình định
Điểm :
Kích thước : 805.5 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Tập đoàn báo chí
Điểm :
Kích thước : 386.5 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Tin truyền hình
Điểm :
Kích thước : 106 KB
Ngày đăng : 17/04/2012


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :