(056) 3815348

Báo Đảng tuyên truyền thu hút đầu tư, gắn với bảo vệ môi trường

Thứ sáu, 18/05/2018, 08:10 GMT+7

Ngày 31.3, tại TP Thanh Hóa đã diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 8, vòng IV với chủ đề “Báo Đảng địa phương với việc tuyên truyền thu hút đầu tư, gắn với bảo vệ môi trường. Báo Bình Định đã tham dự và có tham luận tại Hội thảo.
 
Vấn đề thu hút đầu tư và bảo vệ môi trường ở Bình Định
Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững là một trong những vấn đề trọng tâm ở nước ta hiện nay. Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường được tổ chức ngày 24.8.2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của người dân.
Với tỉnh Bình Định, với mục tiêu phấn đấu trở thành một tỉnh khá trong khu vực vào năm 2020, việc thu hút đầu tư đã và đang là mối quan tâm lớn của địa phương. Những năm qua, việc thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào tỉnh là hướng đi quan trọng nhằm tạo bước đột phá phát triển kinh tế của tỉnh. Chỉ tính riêng trong năm 2017, thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội đạt 3.135 tỉ đồng và tại các khu công nghiệp là 865 tỉ đồng. Trong đó, Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội (giai đoạn 1) đã đi vào hoạt động; các dự án quan trọng khác như: Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Becamex Bình Định, các dự án của Tập đoàn FLC, các khu du lịch tại Khu kinh tế Nhơn Hội… đang được các chủ đầu tư khẩn trương triển khai. 
Trong công tác thu hút đầu tư vào tỉnh, Bình Định luôn chú trọng chất lượng dòng vốn đầu tư và chỉ chấp nhận những dự án an toàn với môi trường, đảm bảo vừa phát huy lợi thế của tỉnh vừa không ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên. Đặc biệt là ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh. Tỉnh chú trọng nhóm các nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng có công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, các quốc gia Tây Âu và các quốc gia phát triển để đảm bảo an toàn môi trường.
Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2050 của Chính phủ, năm 2017, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Trong đó, yêu cầu quan trọng là  hình thành và phát triển cơ cấu “kinh tế xanh” trên cơ sở đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, chống chịu hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường. Hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc “xanh hóa” các ngành hiện có và khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, đạt giá trị gia tăng cao, các-bon thấp, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính. Phấn đấu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 có 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, trong đó 50% các cơ sở áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường...  
 
Công tác tuyên truyền thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường của Báo Bình Định
Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Bình Định đang diễn ra với tốc độ nhanh. Vì vậy, vấn đề bảo vệ môi trường được đặt ra khá đa dạng và không kém phần phức tạp. Báo Bình Định luôn chú trọng, đề cao nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ môi trường bền vững; trong đó có nội dung tuyên truyền thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường. Các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên đăng tải các thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, các vấn đề về môi trường được chuyển tải thường xuyên trên mặt báo. 
Trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, Báo Bình Định luôn bám chắc vào các chủ trương, chính sách và pháp luật bảo vệ môi trường của Nhà nước; gắn hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức của quần chúng trong công tác bảo vệ môi trường với các vấn đề: phòng ngừa các nguồn tác động xấu lên môi trường; hạn chế, giảm thiểu các nguồn tác động xấu lên môi trường; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tuyên tuyền các giải pháp, các chương trình dự án giảm thiểu tác động môi trường trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt là tuyên truyền, cổ vũ các nhân tố mới, các gương điển hình (cơ quan, địa phương, cá nhân) trên địa bàn tỉnh làm tốt  công tác bảo vệ môi trường, nhất là các doanh nghiệp làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất; gắn công tác tuyên truyền phát triển kinh tế với công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường bền vững.
Để nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường, Báo Bình Định tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là môi trường trong các khu, cụm công nghiệp. 
Trong thời gian qua, Báo Bình Định không chỉ đơn thuần truyền tải các nội dung chiến lược và chính sách phát triển kinh tế xanh, bền vững, mà còn là cầu nối tập hợp, thu hút, chuyển tải và có ảnh hưởng lan tỏa cao trong xã hội về những sự kiện, vấn đề, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, ý kiến đa chiều của các tầng lớp đông đảo nhân dân, các nhà khoa học và doanh nghiệp, với chính phủ, cơ quan hữu quan và giúp định hướng, điều chỉnh nhận thức và hành vi các đối tượng có liên quan. 
Trong công tác tuyên truyền phát triển kinh tế năm 2018, Báo Bình Định bám sát Nghị quyết Tỉnh ủy ban hành về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trong đó, Nghị quyết đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm, với một trong những trọng tâm là tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp theo tinh thần các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quan tâm thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có suất đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường.
 
Một số đề xuất
- Báo chí cần chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông có nội dung trọng tâm, chuyên đề, chuyên mục dung lượng lớn, thường xuyên, với các hình thức tuyên truyền đa dạng, thích hợp, như “Nhịp cầu đầu tư”, “Diễn đàn đầu tư”… về các chủ đề nóng, bức xúc theo nội dung và yêu cầu phát triển kinh tế xanh, bền vững.
- Cần có thêm kênh truyền thông chuyên biệt, hiệu quả về môi trường và phát triển bền vững cho nhà đầu tư. Kết hợp lồng ghép truyền thông về môi trường và phát triển bền vững cho nhà đầu tư, doanh nghiệp khi cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, hướng dẫn luật thuế…
- Tăng cường truyền thông về các sáng kiến bảo vệ môi trường, các công nghệ bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện doanh nghiệp hiện nay. 
- Cần có sự phối hợp giữa cơ quan báo chí trong tỉnh với các địa phương, cơ quan hữu quan trong việc tuyên truyền về các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường. Đổi mới cách thức, kỹ năng nội dung, hình thức nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác này. Đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
 
Trong năm 2017, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 116 triệu USD. Toàn tỉnh Bình Định hiện có 74 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 924 triệu USD. Trong đó có 27 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 671 triệu USD và 47 dự án ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 253 triệu USD.
Về đầu tư trong nước, năm 2017, tỉnh Bình Định đã cấp chủ trương đầu tư cho 39 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 10.100 tỉ đồng. Trong đó, lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại - Du lịch có 20 dự án (chiếm 50%); Công nghiệp - Xây dựng có 12 dự án (chiếm 31,58%); Nông, lâm, thủy sản có 7 dự án (chiếm 18,42%). Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 874 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 5.682 tỉ đồng, tăng 19,3% về số lượng và tăng 79,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.
 
Bùi Lợi

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :