(056) 3815348

Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

Thứ sáu, 18/05/2018, 07:20 GMT+7

Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi Hội Nhà báo Bình Định và Báo Bình Định đề nghị tích cực hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”
giai đoạn 2017 - 2020.
 

 

Theo đó, Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các tấm gương “Dân vận khéo” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép; đồng thời, trao thưởng cho các cơ quan báo chí, Ban Dân vận cấp ủy xuất sắc trong tuyên truyền, triển khai Cuộc thi; phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình “Dân vận khéo”.Mục đích, ý nghĩa cuộc thi nhằm thiết thực kỷ niệm 87 năm, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15.10.1949 - 15.10.2019); tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Qua đó nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cả hệ thống chính trị về dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ nhà báo, các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, ban dân vận các cấp, cộng tác viên và công dân trong việc phát hiện, phản ánh, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Dân vận, tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong xã hội.
Thông qua Cuộc thi, phát hiện các tấm gương điển hình “Dân vận khéo” để tổ chức gặp mặt, tuyên dương vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.
Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, có tác phẩm báo chí phù hợp với các quy định của Cuộc thi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Tác phẩm/chùm tác phẩm tham dự Cuộc thi phải được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng các quy định của Thể lệ này.
Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm phù hợp với quy định của Cuộc thi. Tác giả có tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng chấm giải không tham dự Cuộc thi.
Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, đáp ứng các quy định của Thể lệ. Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị, có tính phát hiện; phương pháp thể hiện sáng tạo, hấp dẫn.
Đối tượng được phản ánh thực sự là những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong phong trào thi đua  “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung  ương phát động trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị…, có tính bền vững, sức lan tỏa và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị trên phạm vi cả nước.
Các loại hình và thể loại báo chí được xét trao Giải là: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; Bài phản ánh, ghi chép, phóng sự, bút ký, ký sự, phim tài liệu, các chương trình phát thanh, truyền hình. Những tác phẩm đã được trao thưởng các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải, nhưng cần ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị và thời gian tổ chức.Tác phẩm dự Giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền. Ban tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự giải và được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để tuyên truyền.
Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí: Về báo in, mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 3 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.
Về Báo điện tử, tác phẩm tham dự phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử, thể hiện được đặc trưng của báo điện tử về thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh...; không xét những tác phẩm lấy từ các loại hình báo chí khác. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 3 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một chủ đề.
Về Báo nói, mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 3 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 3 chương trình) về một cùng một chủ đề. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng tối đa 60 phút/tác phẩm.
Về Báo hình, mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 3 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 3 chương trình) về cùng một chủ đề.Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình; Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh, phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng tối đa 90 phút/tác phẩm.
 
Cơ cấu giải, hình thức khen thưởng
- Đối với tác phẩm: Giải thưởng chung kết Cuộc thi gồm các loại giải A, B, C và giải Khuyến Khích, được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí.
Tổng số Giải thưởng: 6 giải A; 15 giải B; 15 giải C; 30 giải Khuyến Khích.
- Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức: 10 giải đồng hạng “Xuất Sắc” cho các cơ quan báo chí và Ban Dân vận cấp ủy có thành tích tiêu biểu.
- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.
- Đối với cơ quan báo chí, Ban Dân vận xuất sắc: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương.
- Đối với tấm gương “Dân vận khéo” của các tác phẩm báo chí được lựa chọn vào vòng chung khảo qua các năm: Tặng tiền thưởng và được mời tham dự giao lưu tại Lễ tổng kết Cuộc thi.
- Hằng năm, chọn các tác phẩm báo chí tiêu biểu để khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận (15.10) và đưa vào vòng chung khảo Cuộc thi.
 
Thời gian nhận tác phẩm:
- Nhận bài dự thi của năm 2018: Các tác phẩm được công bố từ ngày 15.10.2017 đến 10.9.2018.
- Nhận bài dự thi của năm 2019: Các tác phẩm được công bố từ ngày 11.9.2018 đến 10.9.2019.
- Nhận bài dự thi của năm 2020: Các tác phẩm được công bố từ ngày 11.9.2019 đến 31.8.2020.
 
l Địa chỉ nhận tác phẩm:
- Tạp chí Dân vận, Ban Dân vận Trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.43339;  080.43338;  080.44171.
Email: thidanvankheo@gmail.com.
- Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Điện thoại: 024.38246530; 024.39351071; hoặc 097.262.8386.
Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com.
Huệ Nguyễn

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :