(056) 3815348

Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018

Thứ tư, 01/08/2018, 14:52 GMT+7

Thực hiện Hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam về thực hiện Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2018”; Thông báo số 21/TB-HNBVN, ngày 15/5/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam về định mức tác phẩm báo chí chất lượng cao của Hội Nhà báo tỉnh Bình Định, năm 2018;

Hội Nhà báo tỉnhxây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm động viên, khuyến khích các hội viên nhà báo tích cực phát huy năng lực, không ngừng rèn luyện nâng cao chất lượng nghề nghiệp, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đất nước; tăng thêm nguồn kinh phí giúp hội viên nhà báo hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả tác phẩm báo chí.

Tác phẩm báo chí được hỗ trợ phải là tác phẩm mà đề tài có nhiều tìm tòi, sáng tạo, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, được xã hội quan tâm; có nội dung phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phương pháp, hình thức thể hiện sáng tạo, hấp dẫn người đọc, người nghe, người xem. Đặc biệt là các tác phẩm về học tập phong cách đạo đức và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác phẩm báo chí được hỗ trợ phải là tác phẩm thực hiện đúng đề tài đã ký hợp đồng với Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018 của tỉnh và đảm bảo các tiêu chí về tác giả, tác phẩm theo Hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam.

II. NỘI DUNG:

1.Tiêu chí xét chọn:

a. Về tác giả:

- Là nhà báo - hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, có Thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, hoặc có Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, đang sinh hoạt tại các Chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định.

 

 

- Tác giả không vi phạm pháp luật, Luật báo chí, không có bài viết trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được đăng ký tham gia không quá 02 tác phẩm cùng một loại hình báo chí.

- Thành viên của Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của tỉnh không được đăng ký hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao.

 b. Về tác phẩm:

          - Đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/10/2018.

          - Có nhiều tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, có nội dung tốt, cách viết hấp dẫn người đọc, người nghe, người xem, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với quan điểm chỉ đạo tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh trung thực các diễn biến, các sự kiện của đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa, xã hội trong năm.

 Chú ý đến những tác phẩm viết về đề tài được khuyến khích như:

          + Về xây dựng Đảng, về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phản ánh kịp thời, sâu sắc các sự kiện chính trị đặc biệt, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc tại địa phương;

+ Về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp và xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương; về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu niên, nhi đồng.

Chú ý: Không xét chọn hỗ trợ kinh phí cho các tác phẩm không phải báo chí, tác phẩm mang tính hư cấu (câu chuyện văn nghệ, tranh vẽ, thơ, tiểu phẩm, truyện ngắn) và các tác phẩm dịch của nước ngoài, các tác phẩm viết theo báo cáo, các bài phát biểu ở các hội nghị của các đồng chí lãnh đạo, tin lễ nghi, các chương trình ca nhạc, thơ, các chuyên mục, chuyên trang trên báo chí, các loại sách cá nhân, các loại giải báo chí ở địa phương và các tác phẩm báo chí không nằm trong thời hạn năm 2018.

          c. Yêu cầu đối với tác phẩm báo chí chất lượng cao:

          - Đảm bảo tính chính xác, khách quan; có tính phát hiện, có sức thuyết phục, nêu được vấn đề dư luận đang quan tâm, có hiệu quả xã hội tốt. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc chùm bài của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả về một chủ đề đăng một kỳ hoặc nhiều kỳ, nhưng phải có cách thể hiện sinh động, hấp dẫn, mang đặc trưng của từng loại hình báo chí. 

- Tác phẩm báo In, báo Điện tử:Gồm các thể loại như bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, bút ký chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, phỏng vấn, ghi chép, bút ký báo chí, video clip. Tác giả phải nộp 01 bản chính tác phẩm đánh máy vitính ( nội dung phải trùng với nội dung tác phẩm đăng trên báo); một bản chính và 01 bản phô tô tác phẩm được đăng trên báo (thể hiện rõ tên cơ quan báo, số báo); ghi rõ họ tên, địa chỉ tác giả, thời gian tác phẩm đăng trên báo.

          - Tác phẩm Phát thanh: Ghi lên 03 đĩa CD hoặc USB kèm theo văn bản tác phẩm có xác nhận của cơ quan báo chí; ghi rõ thời gian ngày, giờ phát sóng, kèm theo phần lời đọc của tác phẩm, tên tác phẩm, tác giả. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

          - Tác phẩm Truyền hình: Ghi trên đĩa 03 đĩa VCD hoặc DVD kèm theo văn bản tác phẩm có xác nhận của cơ quan báo chí; ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh. Nếu là truyền hình dân tộc phải có bản thuyết minh tiếng phổ thông.

 - Tác phẩm Ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh (nhóm ảnh và phóng sự ảnh không quá 10 ảnh). Cùng với ảnh được đăng trên báo, phải gửi kèm ảnh phóng trên giấy ảnh, cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18 cm (nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh). Không xét hỗ trợ tác phẩm ảnh ghép, ảnh vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

*Lưu ý:

- Đặc biệt ưu tiên tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018 của tác giả, nhóm tác giả đã đăng ký và được ký hợp đồng, phải có nội dung viết về tỉnh Bình Định, được sử dụng trên các phương tiện truyền thông của tỉnh từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/10/2018.

2. Thời gian triển khai thực hiện:

-Thành lập Hội đồng xét duyệt và họp Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018 của tỉnh để xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện.

-Ký Hợp đồng với các tác giả

-Nhận tác phẩm của các tác giả đăng ký qua Chi hội gửi về (hoàn thành trước ngày 10/11/2018)

-Xét duyệt, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu và hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018 của tỉnh. (Hoàn thành trước 15/12/2018).

-Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018 với Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (Hoàn thành trước 31/01/2019).

3. Định mức hỗ trợ:

a. Về tác phẩm:

- Tác phẩm báo In, báo Điện tử: 08 tác phẩm (số tiền hỗ trợ 25 triệu đồng)

- Tác phẩm Phát thanh, Truyền hình: 08 tác phẩm (số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng)

-Tác phẩm Ảnh báo chí: 04 tác phẩm (số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng)

b. Về kinh phí:

Căn cứ nội dung đề tài, thời gian đầu tư công sức thâm nhập thực tế và chất lượng của từng tác phẩm báo chí, phân định 3 mức hỗ trợ: A, B, C.

Số tiền định mức và tỷ lệ chênh lệch giữa các mức hỗ trợ do Thường trực Hội Nhà báo tỉnh và Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm căn cứ nguồn kinh phí được cấp và số lượng, chất lượng tác phẩm báo chí được duyệt để quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban Thư ký các Chi hội phổ biến, quán triệt và triển khai Kế hoạch này đến toàn thể hội viên của Chi hội. Tổng hợp danh sách và tập hợp tác phẩm; gửi danh sách và tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018 của tác giả, nhóm tác giả thuộc Chi hội mình về Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018 (qua Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh), trước ngày 10/11/2018.

 Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, trực tiếp chỉ đạo,  đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại Chi hội mình đang sinh hoạt, đảm bảo thời gian, yêu cầu, đạt chất lượng cao.

Tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018 gửi về Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu, phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Kế hoạch số 15/KH-HNB  ngày 26/7/2018 của Hội Nhà báo Bình Định (Kế hoạch này được đăng trên trang Website: nhabaobinhdinh.com.vn của Hội Nhà báo Bình Định).

Kế hoạch này thay cho Thông báo.


Người viết : admin


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :